oplaty
Na podstawie Uchwały nr 220 Zarządu Głównego PZW
z dnia 31 sierpień 2013 r

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA 2016 r.

Lp

Treść

Wysokość opłaty w zł.

1

Składka członkowska

75,-

2

Składka członkowska ulgowa 50%

 1. młodzież szkolna i studenci wieku 16-24lat,
 2. członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
 3. mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,
 4. kobiety po ukończeniu 60 roku życia

37.-

3

Składka członkowska ulgowa 75%

 1. członkowie uczestnicy do lat 16
 2. członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

18,-

4

Wpisowe:

 1. członka zwyczajnego PZW
 2. członka uczestnika PZW


25,-
12,-

5

Legitymacja członkowska

5,-


Uwaga:

 1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej w 2015r.

 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.
 2. Składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swojego działania zarządy okręgów.
 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z §15 ust.2 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej i studenckiej.
 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swojego działania zarządy okręgów.
    Najbliższe imprezy:   1908,
Zarząd Główny PZW PZW Okręg Poznań Sklep wędkarski Leszcz Sklep wędkarski REGE Gloog