sport

Walne Zebranie Sprawozdawcze
Koła nr 129 PZW Śrem Odlewnik za 2010r.

Zebranie otworzył Prezes Koła kol. Sławomir Kubala. Minutą ciszy uczcił wszystkich wędkarzy którzy odeszli w roku 2010 a w szczególności członka zarządu kol. Henryka Losiak. Przywitał zaproszonych gości i zaprosił ich do stołu prezydialnego.
Wśród zaproszonych byli z władz miasta Burmistrz  Pan Adam Lewandowski z  władze Zarządu Okręgu i władz PZW Edmund Roszak - Opiekun Rejonu X, Tadeusz Pazoła - Prezes koła Dolsk, Leszek Laskowski - Prezes koła Fala. Na zebraniu obecny był również Franciszek Adamski – Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Hutników oraz z osób wspierających koło kol. Marek Zachariasz.
Następnie wybrano Przewodniczącego Zebrania kol. Tadeusza Skotarczaka oraz sekretarza zebrania kol. Macieja Andrzejczaka.
W dalszej kolejności nastąpiło odczytanie porządku obrad i protokołu z poprzedniego zebrania oraz wybór członków do komisji.
Zarząd przedstawił sprawozdania z działalności w roku 2010 i tak
Sprawozdanie z działalności Koła w roku 2010 przedstawił Prezes Koła Sławomir Kubala, sprawozdanie z działalności Komisji Problemowej ds. Seniorów V-ce Prezes ds. sportu kol. Sylwester Wilczyński, sprawozdanie Komisji Problemowej do Spraw Młodzieży V-ce prezes ds. Młodzieży kol. Jarosław Adamczyk, sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego  kol. Tadeusz Skotarczak, sprawozdanie Komendanta Społecznej Straży Rybackiej kol. Paweł Gruda. sprawozdanie Finansowe za 2010 r. skarbnik kol. Zbigniew Chycki oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej kol. Bogumił Walczak. Następnie odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami oraz ich zatwierdzenie przez głosowanie.
Po sprawozdaniach głos zabrał Burmistrz Pan Adam Lewandowski który przedstawił plany Miasta związane z zagospodarowaniem wód oraz nabrzeży Warty zalewu i jeziora Grzymysław. Podziękował wędkarzom za zaangażowanie w akcji przyduchy oraz podkreślił , że podobnie jak w roku poprzednim będzie wspierał wędkarstwo szczególnie dotyczące młodzieży.
Przewodniczący przeszedł do najmilej oczekiwanej części zebrania czyli do uhonorowania osób odznaczonych i zwycięzców poszczególnych zawodów.

Srebrną Odznakę  PZW otrzymali koledzy Sławomir Kubala i kol. Jarosław Adamczyk.
Dyplomy w Uznaniu Zasług dla Wędkarstwa dla kol. Henryk Losiak, Mirosław Bojarojć, Jacek Skrzypczak, Sylwester Wilczyński, Zbigniew Chycki.
Koło uhonorowało wieloletnią współpracę ze Spółdzielnią Mieszkaniową przyznając jej odznakę honorową Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa Wielkopolskiego.
Wręczono również małe medale Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa kolegom: Jarosław Grześkowiak, Mariusz Kurdas, Maciej Onsorge, Bogumił Walczak, Marek Zachariasz, Waldemar Jackowiak.
Przyznano również Odznaki Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa Wlkp. Dla Józefa Kurdasa, Franciszka Adamskiego, Piotra Śledzia, Marka Duszyńskiego oraz wręczono odznaczenia Wzorowy Młody Wędkarz dla Daniela Szczepaniaka i Macieja Rejmana.
Kol. Andrzej Ulanowski uhonorował również uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej którzy wywalczyli I miejsce: Andrzej Nowakowski, Tomasz Kościelniak, Maciej Witczak.
Teraz przyszła kolej na wręczenie pucharów, medali i dyplomów dla zwycięzców rozgrywek w roku 2010 i tak:

Mistrz Koła 2010 w Wędkarstwie Spławikowym

W Kategorii Senior: Andrzej Napierała, Sławomir Kubala, Jarosław Adamczyk, Jacek Skrzypczak Waldemar Skrzypczak, Andrzej Ulanowski.
W Kategorii  Junior: Damian Bojarojć, Marek Nowakowski, Sebastian Gruda.
W Kategorii Kadet: Alan Rekowski, Monika Fiebig, Sławomir Pawłowski, Maciej Raiman, Wiktor Smolarek, Damian Gruda,
W Kategorii Młodzik: Alicja Gruda, Wiktor Sutor.

Klasyfikacja o tytuł „ Wędkarza Roku2010”
w zawodach spławikowo - gruntowych

W Kategorii Senior: Waldemar Skrzypczak, Jacek Skrzypczak, Sławomir Kubala, Sylwester Wilczyński, Andrzej  Napierała, Ireneusz Lubiński.
W Kategorii Junior: Marek Nowakowski, Damian Bojarojć, Sebastian Gruda.
W Kategorii Kadet: Tomasz Kościelniak, Monika Fiebig, Maciej Raiman, Sławomir Pawłowski, Andrzej Nowakowski, Alan Rekowski.
W Kategorii Młodzik: Alicja Gruda, Wiktor Sutor, Stanisław Smolarek, Jakub Napierała, Maciej Witczak, Dawid Witczak.

Klasyfikacja o tytuł „Wędkarza Roku 2010” w zawodach spinningowych

W Kategorii  Open: Grzegorz Pelczyński, Zenon Grześkowiak, Sławomir Karbowski, Marek Nowakowski, Maciej Onsorge, Waldemar Jackowiak.

Klasyfikacja Najwszechstronniejszy Wędkarz roku 2010

Sławomir Kubala, Sławomir Karbowski, Waldemar Skrzypczak.

Uhonorowanie Reprezentacji koła w Okręgowej Lidze Kół: Waldemar Skrzypczak, Jacek Skrzypczak, Sylwester Wilczyński, Jakub Napierała, Sławomir Kubala, Andrzej Napierała.

Następnie nastąpiła 10 minutowa przerwa po której rozpoczęto drugą część walnego.

Głównymi punktami było przedstawienie, dyskusja oraz zatwierdzenie Planu Pracy na rok 2011 i preliminarza wydatków. Po owocnych dyskusjach, większością głosów oba punkty zostały zatwierdzone.
Następnie odbyła się dyskusja nad problemami w kole. Głównie dotyczyła ona zmian w regulaminie wędkowania oraz łowisk na których odbywają się zawody.
W końcowej części zebrania głos zabrał Opiekun Rejonu i jednocześnie były Prezes Koła Miasto który podkreślił współpracę kół oraz podziękował za pomoc w akcji przyducha.
Na tym zebranie zakończono.


Zobacz galerię zdjęć
    Najbliższe imprezy:   1908,
Zarząd Główny PZW PZW Okręg Poznań Sklep wędkarski Leszcz Sklep wędkarski REGE Gloog