sport

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Koła Odlewnik Śrem

W dniu 13 stycznia 2013 odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze zgromadzenie Koła PZW nr 129 Odlewnik Śrem.

W zebraniu wzięło udział 55 członków koła, w tym 46 z prawem głosu.
Otwarcia dokonał Prezes koła kol. Sławomir Kubala. Po czym uczczono minutą ciszy kolegów którzy odeszli z naszego grona w minionym roku. Kolega Sławomir Kubala powitał zaproszonych gości:
Z ramienia władz PZW w osobach:

Prezesa Okręgu Poznańskiego Jerzego Musiała.
V-ce Prezesa Okręgu Poznańskiego ds. Młodzieży Andrzeja Ulanowskiego
Opiekuna Rejonu X  kol. Edmunda Roszaka.
Prezesa Zarządu koła Dolsk kol. Tadeusza Pazołę.
Prezesa Zarządu koła Fala kol. Leszka Laskowskiego.
Prezesa Zarządu koła Śrem Miasto kol. Marka Szalonego.
Komendanta Grupy SSR Łukasza Kropacza

Przedstawicieli Władz miasta Śrem w osobie:
V- ce Burmistrza miasta Śrem pana Bartosza Żeleźnego. 

Przewodniczącym zebrania został jednogłośnie kolega Tadeusz Skotarczak a sekretarzem Maciej Andrzejczak. Przedstawiony został regulamin zebrania i przystąpiono do wyłonienia komisji które musiały się ukonstytuować.
W Komisji Skrutacyjnej znaleźli się koledzy: Marek Zachariasz, Grzegorz Skrzypczak, Krzysztof Ceremuga i Mariusz Ratajczak
Do Komisji Uchwał i Wniosków  powołano Andrzeja Napierałę, Macieja Onsorge, Władysława Jędrzejczaka.
W Komisji Wyborczej  weszli Jarosław Adamczyk, Waldemar Jackowiak, Mirosław Bojarojć a w Komisji Mandatowej pracowali Jacek Skrzypczak, Jarosław Grześkowiak, Mariusz Kurdas.
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poprosił kol .Sławomira Kubalę o zapoznanie zebranych o sposobie załatwienia wniosku nr1/2012 złożonego przez kol. Grzegorza Skrzypczaka  w sprawie prowadzenia odłowów na wodach PZW. Z odpowiedzi wynika, że są prowadzone jedynie odłowy kontrolne.
Następnie zostały odczytane sprawozdania z działalności koła oraz poszczególnych komisji.
Ponieważ brak dyskusji i uwag do sprawozdań nie było, przewodniczący zebrania  poddał pod glosowanie. Sprawozdania zostały przyjęte większością głosów. Przewodniczący zaproponował dyskusję nad pracą zarządu i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi, przy jednym głosie wstrzymującym się absolutorium zostało udzielone.
Nastąpiło zamknięcie listy kandydatów na Prezesa Zarządu,    Członków Zarządu , Komisji Rewizyjnej , Sądu Koleżeńskiego i Delegatów oraz ich zastępców. 
Przyszedł czas na najprzyjemniejszy moment walnego Zgromadzenia,  przewodniczący Zebrania poprosił przedstawicieli w osobach zaproszonych gości o wręczenie odznak i medali.
Prezes Z O  Jerzy Musiał  i Prezes Koła Sławomir Kubala dokonali wręczenia Srebrnej Odznaki PZW dla kolegów Tadeusza Skotarczaka  i Sylwestra Wilczyńskiego,   Medali „Za Zasługi w Rozwój Wędkarstwa” dla Macieja Andrzejczaka, Jana Fiebiga, Macieja Onsorge i Zbigniewa Chyckiego. Odznaki „Za Zasługi w Rozwój Wędkarstwa Wlkp” (powiększona). dla Między Zakładowego Związku Zawodowego Hutników za wieloletnią pomoc w szerzeniu wędkarstwa wśród członków naszego koła. Odznak „Za Zasługi w Rozwój Wędkarstwa Wlkp”. dla Artura Hawryluka, Wojciecha Majchrzaka, Jacka Roszyka i Pawła Fiebiga.
Nasi młodzi członkowie również zostali uhonorowani przez koło Odznakę „Wzorowy Młody Wędkarz” otrzymała Oliwia Rekowska.
Teraz przyszedł moment na nagrodzenie trudu włożonego w zmagania na polu wędkarskiego sportu. Na pierwszą linię poszli Mistrzowie Koła w kategorii Senior, wręczenia pucharów, medali i statuetek dla najlepszych zawodników w roku 2012 dokonali V-ce Burmistrz Miasta Śrem pan Bartosz Żeleźny, Prezes naszego koła kol. Sławomir Kubala oraz V-ce prezesi Sylwester Wilczyński , Marek Maciejewski. 
Mistrz Koła w Wędkarstwie Spławikowym w 2012 roku 
W Kategorii Senior wg zajętych miejscWaldemar Skrzypczak, Ireneusz Lubiński, Andrzej Napierała, , Grzegorz Skrzypczak, Andrzej Ulanowski i Maciej Andrzejczak.
W Kategorii Junior: Marek Nowakowski, Alan Rekowski, Sebastian Gruda, Damian Gruda. 
W Kategorii Kadet: Jakub Napierała, Jakub Simon, Wojciech Rzepecki, Maciej Chowański i Krzysztof Ebelewicz. 
W Kategorii Młodzik: Oliwia Rekowska, Alicja Gruda i Dawid Porzucek . 
Uhonorowano rónież zwycięzców Grand Prix Koła o tytuł „Wędkarza Roku 2012”w zawodach spławikowo –gruntowych o Puchar Starosty Śremskiego.
W Kategorii Senior: Jan Fiebig, Jacek Skrzypczak, Ireneusz Lubiński, Waldemar Skrzypczak, Grzegorz Skrzypczak i Andrzej Napierała.

Klasyfikacja o tytuł „Wędkarza Roku 2012”w zawodach spławikowo –gruntowych naszych młodszych koleżanek i kolegów przebiegała pod patronatem i o puchar Burmistrza Śremu. Zwyciężyli w niej:
W Kategorii Junior: Alan Rekowski, Marek Nowakowski, 
W Kategorii Kadet: Jakub Simon, Maciej Chowański, Wojciech Rzepecki.
W Kategorii Młodzik: Alicja Gruda.
Uhonorowanie młodzieży za starty w zawodach rangi krajowej i międzynarodowej.
Jakub Napierała za starty w dyscyplinie spławikowej na zawodach okręgowych, krajowych i mistrzostwach świata, Maciej Witczak, Wiktor Smolarek, Stanisław Smolarek i Tomasz Kościelniak, za starty w w duyscyplinach rzutowych i olimpiadach rangi okręgowej , krajowej i zagranicznej.
Następnie v-ce prezes ds. młodzieży przy Zarządzie Okręgu kol. Ulanowski uhonorował członków naszego koła reprezentujących Klub Casting Sport, za osiągnięcia sportowe w 2012 roku. Kandydatów zgłosił kol. A. Ulanowski, który jednocześnie  wraz z Prezesem Okręgu Jerzym Musiałem został poproszony przez przewodniczącego zebrania do wręczenia pucharów i upominków dla niżej wymienionych młodych wędkarzy.
Stanisław Smolarek, Daria Walendowska, Bartosz Sawicki, Maciej Witczak, Tomasz Kościelniak, i Wiktor Smolarek, który to Uchwałą Okręgu 190/2012 został powołany do Kadry Narodowej Juniorów. Kolega Andrzej Ulanowski przedstawił listę osób i instytucji wspierających działalność Klubu „Casting Sport” dziękując im za wspieranie działalności klubu.
Następnie dekorowani byli nasi wędkarze w innych dyscyplinach i tak:
Klasyfikacja o tytuł „Wędkarza Roku 2012” w zawodach spinningowych w kategorii Open kolejność zajętych miejsc Waldemar Jackowiak, Marek Nowakowski, Marek Zachariasz, Krzysztof Ebelewicz, Jarosław Grześkowiak i Grzegorz Pelczynski,  
Przyszedł czas ogłosić który z naszych wędkarzy okazał się najbardziej wszechstronny tym razem klasyfikację o Najwszechstronniejszego Wędkarza Roku 2012. w kategorii Senior wygrał Waldemar Jackowiak, miejsca następne zdobyli Skrzypczak Jacek, i Sławomir Kubala.
Wyróżnienia zawodników Okręgowej Ligii Kół Okręgu Poznańskiego wręczył opiekun Rejonu X kol E .Roszak
Za zajęcie V miejsca drużynowo statuetki odebrali Waldemar Skrzypczak, Jacek Skrzypczak, Grzegorz Skrzypczak, Sławomir  Kubala, Sylwester Wilczyński, Mirosław Bojarojć.   
Prezes koła kol. Sławomir Kubala pogratulował wszystkim odznaczonym i wyróżnionym.
Po wystąpieniu Prezesa Koła Przewodniczący kol. Tadeusz Skotarczak poprosił o głos pana Bartosza Żeleźnego, V-ce Burmistrza , który powiedział kilka ciepłych słów o działalności naszego koła i pożegnał się z zebranymi .
Następnie przystąpiono do wyboru Prezesa Koła na kadencję 2013-2016. Przewodniczący Komisji Wyborczej kol. Jarosław Adamczyk poinformował, że wpłynęła tylko jedna kandydatura kolegi Sławomira Kubali. Ponieważ  zebrani nie wnieśli sprzeciwu do kandydatury , Przewodniczący zarządził głosowanie i przy jednym głosie przeciw mamy nowego Prezesa. następnie dokonano wyboru członków zarządu , komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego oraz kandydatów na Delegatów i ich zastępców na Zjazd Okręgu. po wyborach i krótkiej przerwie został przedstawiony plan pracy  oraz preliminaż wydatków na rok 2013.

Następnie nastąpiła dyskusja w ramach wolnych głosów, Kolega Walendowski skierował do Zarządu zapytanie o współpracę Koła z młodzieżą działającą w Szkółce Rzutowej „Casting Sport” prowadzonej dotychczas przez kol. Andrzeja Ulanowskiego, który rezygnuje z dalszej działalności z w/w klubem.
Na pytanie odpowiedzi udzielił V-ce Prezes d.s Sportu kol. Sylwester Wilczyński deklarując w imieniu Zarządu chęć rozmowy z kol. Ulanowskim w celu kontynuacji pracy w szkółce rzutowej.

Kolega Roman Lisek zgłosił zapytanie odnośnie zawodów Emerytów i Rencistów , szczególnie o wyrównanie rywalizacji poprzez zakaz używania podestów wędkarskich na w/w zawodach. 
Wystąpienia gości Jerze Musiała , Prezes Okręgu Poznań który pochwalił organizację Walnego zgromadzenia oraz życzył sukcesów w przyszłej pracy kolegi Edmunda Roszaka, Honorowego Prezesa Okręgu, Prezesa Koła Sławomira Kubali zakończyły spotkanie.

Zobacz galerię zdjęć
    Najbliższe imprezy:   1908,
Zarząd Główny PZW PZW Okręg Poznań Sklep wędkarski Leszcz Sklep wędkarski REGE Gloog