sport

EKOLOGICZNO - PRZYRODNICZE WARSZTATY WĘDKARSKIE
RZEKA WARTA ŚREM – 31.03.2007



W słoneczną sobotę 31 marca grupa 12 młodzieżowców pod opieką dwóch instruktorów wędkarstwa z Koła PZW „Odlewnik” Śrem spotkała się nad brzegiem Warty ( Promenada , ul. Nadbrzeżna ) na „Ekologiczno-Przyrodniczych Warsztatach Wędkarskich”.


Celem spotkania było omówienie zagadnień opisanych w Poradniku Wędkarskim „CZYTA? W RZECE – ROZUMIE? RYBY ” autorstwa Wacława Strzeleckiego, oraz zagrożenia wynikającego z braku poszanowania otaczającej nas przyrody.




W trakcie poznawania przyrody (rodzaj , kwitnienie poszczególnych krzewów porastających nad brzegami) wysprzątaliśmy odcinek rzeki Warty i nadbrzeża z zalegających śmieci.




Z wyższej perspektywy młodzieżowcy oglądali wysoki poziom wody , zwracając uwagę na bardzo silny nurt i możliwość połowu ryb w tych warunkach.



W trakcie dyskusji nad wodą młodzi wędkarze wykazali się sporą wiedzą, z trafnością określali gatunki krzewów , ptaków, owadów oraz rodzaje umocnień w rzece i ich przeznaczenie , połączyli przyjemność obcowania z naturą z pożytecznym celem jakim było zaprowadzenie porządku nad wodą.


    Najbliższe imprezy:   1908,
Zarząd Główny PZW PZW Okręg Poznań Sklep wędkarski Leszcz Sklep wędkarski REGE Gloog