sport

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
KOŁA 129 PZW „ODLEWNIK” ŚREM

W dniu 11 stycznia 2009 roku o godzinie 10.15 w sali Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Chłapowskiego 5 w Śremie rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego koła. W zebraniu wzięło udział 94 członków koła w tym 78 z prawem głosu.
Otwierając zebranie Prezes koła kol. Krzysztof Marek przywitał wszystkich zebranych w tym zaproszonych gości z Urzędu Miasta Śremu, Odlewni Żeliwa S.A., prezesów zaprzyjaźnionych kół, sympatycy koła a także przeprowadził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego – kol. Andrzeja Ulanowskiego jak i sekretarza kol. Sylwestra Wilczyńskiego.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad który został przyjęty, w związku z tym , że jest to zebranie również wyborcze poinformował o możliwości składania kandydatur na Prezesa Koła oraz do Zarządu Koła. 
Następnie odczytano sprawozdania z pracy koła w roku 2008.
• Prezes Koła K. Marek
• Komisja Młodzieżowa A. Rzepka
podsumowujące całą kadencję  J. Adamczyk
• V-ce Prezes ds. Sportu S. Kubala 
• Komisja Rewizyjna B. Walczak
• Skarbnik Z. Chycki
• Sąd Koleżeński T. Brzozowski
• Społeczna Straż Rybacka P. Gruda
Nie obyło się tym razem bez wystąpień bardziej „konserwatywnych” członków koła, którzy chyba tylko w sobie zrozumiały sposób rozumieją powiązanie koła z
odlewni Śrem. Próbowali również poddać pod wątpliwość prace byłego Zarządu jednak nie spotkało się to nawet z minimalnym zainteresowaniem zebranych.
W końcowej części tej mało smacznej dyskusji dało się słyszeć głosy niesmaku skierowane pod ich adresem z sali nawet od pracowników odlewni-członków koła.
Po zakończeniu dyskusji oraz udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi przy 2 głosach przeciwnych już „były Prezes” otrzymał od „byłych członków zarządu” podziękowanie i statuetkę za włożony wkład pracy i współpracę.
Obrady przeszły w najmilszą fazę każdego zebrania czyli do wręczania medali i wyróżnień a następnie pucharów i medali za osiągnięcia w roku 2008 i tak:
Opiekun Rejonu X Ryszard Waligóra i Prezes Koła Krzysztof Marek wręczyli honorowe odznaki „W uznaniu Zasług dla Rozwoju Wędkarstwa” dla instytucji i firm które w szczególny sposób wspierają nasze koło. Odznaki te odebrali:

W imieniu Starostwa
Pani Maria Podzerek

Wręczenie Srebrnej Odznaki  PZW dla :
Kol.  Bogumił Walczak

Wręczenie Odznak „Wzorowy Młody Wędkarz” otrzymują:
Marek Nowakowski,
Mikołaj Gawroński,
Alicja Gruda,
Hubert Kucharek,
Maciej Chowański,
Jakub Napierała.
Wręczenie Odznak „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa Wlkp.” dla:
Adam Lewandowski, Sławomir Siejek, Henryk Mikołajczyk, Zbigniew Mańka,

Wręczenie Medalu „Za Zasługi w Rozwój Wędkarstwa” dla:
Jarosław Adamczyk,
Piotr Łuczak,
Jan Pałka,
Sylwester Wilczyński
 
Prezes Koła Krzysztof Marek oraz V-ce Prezes ds. Sportu Sławomir Kubala odczytali listę i wręczyli  podziękowania dla sympatyków Koła którzy w roku 2008 wspierali nasze imprezy wędkarskie .
Przyszedł czas na wręczenie pucharów i medali za osiągnięte sukcesy wędkarskie na naszym własnym podwórku. W kategorii senior puchary, medale, dyplomy wręczyli Prezes Koła Krzysztof Marek wraz z Przewodniczącym Kapitanatu Sportu PZW Okręg Poznań kol. Ryszardem Waligórą, natomiast młodzież uhonorował przedstawiciel UM Śrem Pan Sebastiana Adamczewskiego, przedstawiciel Starostwa Pani Maria Podzerek.

Mistrz Koła 2008 w Wędkarstwie Spławikowym
W Kategorii Senior: Kania Lechosław, Ulanowski Andrzej, Napierała Andrzej, Jackowiak Waldemar, Kubala Sławomir, Bojarojć Mirosław.

Klasyfikacja o tytuł „ Wędkarza Roku2008” w zawodach spławikowo – gruntowych
W Kategorii Senior: Ulanowski Andrzej, Kania Lechosław, Kubala Sławomir, Napierała Andrzej, Skrzypczak Jacek, Maciejewski Marek

Mistrz Koła w Wędkarstwie Spławikowym 
W Kategorii  Junior: Bojarojć Damian, Onsorge Maciej, Grześkowiak Piotr.
W Kategorii Kadet: Suska Marcin, Marek Adrianna, Suska Szymon, Rzepka Adam, Nowakowski Marek, Gawroński Mikołaj, Joanna Adamczyk.
W Kategorii Młodzik: Chowański Maciej, Gruda Damian, Napierała Jakub, Wilczyński Filip, Pawlak Patryk, Karolak Mateusz.

Klasyfikacja o tytuł „ Wędkarza Roku2008” w zawodach spławikowo – gruntowych
W Kategorii Junior: Onsorge Maciej, Bojarojć Damian, Grześkowiak Piotr.
W Kategorii Kadet: Suska Marcin, Rzepka Adam, Marek Adrianna, Adamczyk Joanna, Suska Szymon, Gawroński Mikołaj.
W Kategorii Młodzik: Chowański Maciej, Kucharek Hubert, Napierała Jakub, Gruda Damian, Gruda Alicja, Karolak Mateusz.

Klasyfikacja o tytuł „Wędkarza Roku 2007” w zawodach spinningowych
W Kategorii  Open: Onsorge Maciej, Radziejewski Łukasz, Pomykała Adam, Rzepka Adam, Gumiński Sławomir, Grześkowiak Zenon.

Klasyfikacja
Najwszechstronniejszy Wędkarz roku 2008 
Jackowiak Waldemar

Odkrycie roku w sezonie 2008 -

Hubert Kucharek
 
Po tym miłym etapie przyszedł czas na kulminacyjny moment zebrania czyli wybór Prezesa i członków nowego Zarządu. Mimo wcześniej zapowiadającej się ostrej walki o te funkcje wpłynęła tylko jedna kandydatura która przeszła większością głosów. Prezesem Koła na kadencję 2008-2012 został kolega Sławomir Kubala.
Następnie zostali wybrani członkowie zarządu oraz osoby funkcyjne we władzach koła.
Nowy Prezes Koła serdecznie podziękował za zaufanie jakim obdarzyli go zebrani oraz zapewnił że dołoży wszelkich starań aby nasze koło rozwijało się i powiększało w latach następnych.
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zatwierdziło plan pracy Koła , preliminarz wydatków , wysokość opłat na sezon 2009.
Po krótkich wystąpieniach zaproszonych gości, dyskusji na tematy związane z naszymi wodami i przedstawieniu protokółu Komisji Uchwał i Wniosków zebranie zakończono.


    Najbliższe imprezy:   1908,
Zarząd Główny PZW PZW Okręg Poznań Sklep wędkarski Leszcz Sklep wędkarski REGE Gloog